Körkortsregler

För att framföra bil med släpvagn krävs minst ett bilkörkort med behörighet B och i vissa fall behörighet BE.

B-behörighet är tillräckligt i två fall:

För släpvagnar som har en totalvikt på högst 750 kg

För släpvagnar med en totalvikt över 750 kg på två villkor:

Släpets totalvikt får inte överstiga dragbilens tjänstevikt.

Dragbilens och släpvagnens sammanlagda totalvikt får inte överstiga 3 500 kg.

BE-behörighet krävs om:

Släpvagnens totalvikt är större än bilens tjänstevikt.

Dragbilens och släpvagnens sammanlagda totalvikt överstiger 3 500 kg.

B-körkort, utökad behörighet B:

Du får köra personbilar eller lätta lastbilar med en totalvikt på högst 3 500 kg. Släpvagnens och bilens sammanlagda totalvikt får inte vara högre än 4 250 kg.

Kontaktuppgifter

Lucernavägen 10
593 50  VÄSTERVIK

+46 (0) 490 - 100 55
+46 (0) 73 - 834 58 32
+46 (0) 73 - 842 33 09

Portfolio

Administratör