Tips & råd

Att kontrollera före färd

Att dragkulan har gått in i kulhandsken. Kulkopplingarna kan variera mellan vagntyper, men gemensamt är att dragkulan måste vara helt inne och kopplingen ska låsa fast om kulan.

Att du har rätt kultryck, vilket bör vara mellan 50 och 80 kg. Ett negativt kultryck gör ekipaget trafikfarligt.

Att elkontakten är ansluten och att alla lampor och funktioner fungerar.

Att vagnens handbroms är helt lossad. Gäller ej obromsade släpvagnar.

Att lasten är säkrad.

Att stödhjulet är uppvevat (om släpvagnen är utrustad med detta).

Att backspeglarna är rätt inställda.

Kontaktuppgifter

Lucernavägen 10
593 50  VÄSTERVIK

+46 (0) 490 - 100 55
+46 (0) 73 - 834 58 32
+46 (0) 73 - 842 33 09

Portfolio

Administratör