Vikt

 Hur tung släpvagn får bilen dra?

Den maximala släpvagnsvikten enligt dragbilens registreringsbevis (släpvagnens vikt inkl last och kopplingsbelastning) får aldrig överskridas.

Obromsad släpvagn

En obromsad släpvagn är en registrerad släpvagn med fjädring men utan bromssystem. Bilar utan EEG-godkännande, d v s bilar tillverkade t o m 1996, får dra en obromsad släpvagn med en totalvikt på högst 750 kg.

Bilar med EEG godkännande, d v s bilar tillverkade från 1996, får dra en obromsad släpvagn på högst den släpvagnsvikt som anges i bilens registreringsbevis på sid 2 vid T51B. Här anges sammanlagda högsta släpvagnsvikt för obromsad släpvagn i kg. ( I detta fall anges släpvagnsvikt, vilket är släpvagnens tjänstevikt + den verkliga lasten.) 

Släpvagnskalkylator:

Kontaktuppgifter

Lucernavägen 10
593 50  VÄSTERVIK

+46 (0) 490 - 100 55
+46 (0) 73 - 834 58 32
+46 (0) 73 - 842 33 09

Portfolio

Administratör