Ansvarsfriskrivning

Alla varumärken, all upphovsrätt, rättigheter till databas och andra immateriella rättigheter till innehållet på denna webbplats (liksom webbplatsens struktur och layout) tillsammans med underliggande programvarukod ägs antingen direkt av Carsol Rental AB och/eller av våra licensgivare. Utan vårt skriftliga medgivande får Ni varken helt eller delvis, även för eget bruk, kopiera, modifiera, ändra, publicera, sända, distribuera, sälja eller överföra något material på denna webbplats eller underliggande programvarukod. Innehållet på denna webbplats får dock laddas ner, skrivas ut eller kopieras för Ert personliga icke-kommersiella bruk.

Kontaktuppgifter

Lucernavägen 10
593 50  VÄSTERVIK

+46 (0) 490 - 100 55
+46 (0) 73 - 834 58 32
+46 (0) 73 - 842 33 09

Portfolio

Administratör