Frågor & svar

 Klicka på rubrikerna (i rött) för mer info!

Priser/avgifter

Hur kan ni vara så billiga?
Del av finansiering sker tack vare den annonsering som finns på släpen.
Detta gör att vi kan ha så pass slagkraftiga priser på alla våra släp.
Behöver vi städa släpet när vi lämnar tillbaka det?
 Ja du lämnar tillbaka släpet i det skick du hämtade det på stationen.
Om släpet vid återlämnandet är vanvårdat eller nedsmutsat utöver vad som följer av normal användning,
debiteras 300:- för återställande och städning + ev stillestånd.
Genom vår obligatoriska självriskelimineringskostnad som är inkluderat i våra priser.
Så slipper du betala självrisken vid eventuell skada på släpet om du exempelvis skulle råka backa in i något och ha sönder ena baklyset och så vidare.
Försäkringen omfattar inte:
Städning

Stöld
Inbrott
Stödhjul
Lås och/eller nyckel
Försäkringen omfattar inte skador på släpet som uppkommit genom oaktsamhet eller vårdslösa handlingar.
Vid försenat återlämnande av släp debiteras 300:- efter 20 minuters försening.
Får jag köra utomlands med släpet?
Vid lån/hyra av släpvagn via Carsol Rental som nyttjas utanför Sveriges gränser gäller följande förbehåll:
Självriskelimineringen täcker reparation av skador som uppkommit genom olycka utanför Sverige men inte bärgning över landsgränsen.
Skulle släpet bli skadat så illa att det behöver bärgas tillbaka till utlämningsstället förbinder sig hyres/låntagaren att på egen bekostnad lösa detta.
Hyres/låntagaren skall utan dröjsmål återgälda släpvagnen på utlämningsstället om sådan skada uppstår.
Vilket lufttryck skall det vara i däcken?
Lufttrycket skall vara runt 3,0 kg i vardera däck på både de täckta samt de öppna släpvagnarna.
Lufttrycket får inte överstiga 3,5kg.
Vilka betalkort kan jag använda?
I vår självbetjäningskiosk tar vi VISA och Mastercard.
Under kontorstid kan man hyra våra "specialsläp" samt/och även betala med: VISA, Mastercard, Maestro, American Express och VISA/Elektron.
Behöver jag själv ta med filtar och remmar?
Våra släpa är tomma när du lånar dessa så det är en bra idé att ta med filtar och remmar för att skydda frakten.
Detta ansvarar du själv för.
Vart hämtar och lämnar jag mitt släp?
Du hämtar och lämnar ditt släp på vår station i Västervik.
Det är i nuläget ej möjligt att lämna tillbaka släpet på annan ort.
Vad får jag transportera i ett era släp?
Du får transportera precis vad du vill så länge godset är lagligt och inte innehåller gift.
Tänk på att rengöra släpet efter användning och lämna det i gott skick till nästa kund.
Får jag lov att låna ut hyrt släp?
Nej, alla användare måste uppges när du hyr släp, det kräver lagen.
Men självklart kan du lägga till ytterligare en person vid din bokning som är laglig förare.

Kontaktuppgifter

Lucernavägen 10
593 50  VÄSTERVIK

+46 (0) 490 - 100 55
+46 (0) 73 - 834 58 32
+46 (0) 73 - 842 33 09

Portfolio

Administratör